Kauawhitia - Tīpaopao Kupu I Dyslexia

28 FEBRUARY 2024 | 3.30PM - 6.00PM

Nau mai ki tēnei hui taumata e tirohia ai ngā tūmomo rautaki hei tautoko i ngā ākonga e pāngia ana ki te mate tīpaopao kupu!
Kauawhitia - Tīpaopao Kupu | Dyslexia will be a short, action-packed online symposium focused on supporting ākonga with dyslexia!
Find out more on workplace.
 

  

   

Ngā hapori o Kahu Pūtoi | Kahu Pūtoi communities

KP Hapori tile Hangarau 1Kaihangarau mā, nau mai ki tō whare hanganga, ki tō whare wānanga!

Toitū te whenua, whatungarongaro te tangata
Toitū te whenua, toiora te tangata

Ko te ira atua, ko te ira tangata e noho ngātahi nei te tangata me te whenua. Ko ēnei te ngako o tēnei whiringa.
Ko te Hangarau hei kawe i ngā ākonga ki ngā taumata tiketike o te Ao kia eke panuku, kia eke Tangaroa.

Hangarau is built upon the knowledge that all things have evolved within our taiao has connections with our whakapapa. The Hangarau Kahu Pūtoi community builds upon the knowledge handed down by tūpuna but also future focused technologies with a purpose of sustaining our language, culture, and identity and also to provide our ākonga opportunities to be innovative, and creative leaders of tomorrow. Join the discussion, share, and collaborate. 


KP Hapori tile Hauora 1

Ko te oranga te tino pūmanawa i homai ki a tāua ki te tangata. Kei a tāua te tino kawenga ki te manaaki, ki te tiaki i tēnei taonga tuku iho.  

Whakamāramatanga | Description: Nau mai, kuhu mai ki te Kahu Pūtoi Hauora. Ko te Kahu Pūtoi Hauora, he wāhi hei wānanga, hei ako, hei āwhina - tātou i a tātou. Ko te oranga whānui te kaupapa matua. Mā wai tēnei hapori? Mā te hunga reo Māori e kāingākau ana ki te Hauora. Nau mai, haere mai, whakatau mai.


KP Hapori tile Kaiako Tauhou 1 v2

Whakamāramatanga | Description: Ko te hāpori Kaiako Tauhou mā nga pia, mā ngā pou tautoko, mā ngā kaiako hāpai, mā nga pouārahi e tautoko ana i te huarahi whakaako i rō kura. Ko te aronga nui o tēnei hapori, ko te tautoko i te pia, i te kaiako tauhou kia eke ia ki ngā taumata o te mahi whakaako. Tūhono mai ki te whakawhitiwhiti kōrero, whakawhiti whakaaro.    


KP Hapori tile Kohunghunga 1

 

Whakamāramatanga | Description: Ki te hiahia koe ki te tū hei Kaiako i Aotearoa nei – me reo Māori te tū – ahakoa ki hea, ki ngā wāhi kōhungahunga, i ngā kōhanga reo, i ngā puna reo, i ngā kura auraki, kura Māori rānei o te motu – kua tae mai te wā ki te whakamana te reo motuhake o tēnei whenua, te reo ā-ture – te reo Māori. Tēnā tahuri mai ki te Kahu Pūtoi.  He huarahi tēnei mā te Kaiako anō te Kaiako e tautoko, ko te reo kia rere, te reo kia tika, te reo kia Māori, te reo kia ora. He huarahi tautoko i te Kaiako, ahakoa nō hea, ahakoa kei hea. Mā te kaiako, mō te kaiako.

If you are contemplating a teaching career here in Aoteroa – learning te reo Māori is an imperative - across the sectors, from early childhood, kōhanga reo, dual language, English and Māori medium settings across the country - it is time to acknowledge the indigenous language of this land. Subscribe to Kahu Pūtoi, an avenue designed for teachers from all over to support one another towards the language goals of quality, eloquence, promotion of a Māori world view and the normalisation of te reo Māori. 


KP Hapori tile NCEA 1

Whakamāramatanga | Description: Ko te hapori NCEA tērā e tautoko ana, e whakapakari ana i te hunga e tātaki ana, e ārahi ana i ngā mahi whakaako me ngā mahi ako i roto i ngā kura tuarua. Nau mai haere mai ki te hapori nei kia taea ai e tātou te āta wānanga tēnei kaupapa nui nei, arā, te NCEA. Kōrero mai, kōrero atu. 


KP Hapori tile Nga Toi 1

‘He Toi Mātauranga, He Mana Tangata’

Ekehia ngā toi maunga kia whitikia e te toi awe haukura o te atatū, ko te toi ka taea i te ringa hangahanga o te tohunga toi. Ko Toi te uri o Mahara Pohewa. Toi whakaataata e kitea ai ngā uriuri o te hinengaro, mā toi ka rere te toi ora tangata.

He huarahi tēnei mā te Kaiako anō te Kaiako e tautoko, ko te whakaako i ngā momo toitū e take. He huarahi tautoko i te Kaiako, ahakoa nō hea, ahakoa kei hea.

 1. Tūhono – discuss kaupapa that are important to YOU;
 2. Tūtaki – meet and support Kaiako toi;
 3. Tuari – share best practice, ideas and teaching strategies.

KP Hapori tile Pangarau 1

Whakamāramatanga | Description: Nau mai ki te Kahu Pūtoi Pāngarau. He wāhi ako, he wāhi wānanga i ētahi rauemi ako pāngarau. Ka tirohia ētahi paetukutuku rauemi. Ka whakatairanga i ngā rauemi o roto. Nō reira, mā te ako tahi me te wānanga tahi, ka eke tātou ko ō tātou whānau. He wāhi kōrerorero tēnei mā te hunga e ngākaunui ana ki te te reo, ki ngā tikanga me ngā ariā pāngarau.


KP Hapori tile Putaiao 1

Kotahi anō te tupuna o te tangata Māori, ko Ranginui e tū nei, ko Papatūānuku e takoto nei

Ko te mātauranga pūtaiao he whai māramatanga ki te ao tūroa mā roto i te mātauranga Māori, arā, e mea ana mā ngā kōrero tuku iho e ārahi te mārama a te ākonga ki te ao tūroa.

E pūtake mai ana ēnei mātauranga i ngā mōhiotanga whai mana, whai uara hei toronga mā ngā ākonga ki te waihanga i ō rātou mātauranga mō nāianei, mō te anamata hoki.

Nau mai, kuhu mai ki tēnei wāhi wānanga mō te reo me te Pūtaiao. Haere mai ki te whakawhiti kōrero, whakawhiti whakaaro. 


KP Hapori tile Te Anga Marau 1Te wāhi ka kōrerohia te anga o Te Marautanga o Aotearoa!

If you picked up Te Marautanga o Aotearoa with the intention of reading it from cover to cover then Te Anga Marau is where you would start. Let’s call it ‘te tomokanga ki te marae o Te Marautanga o Aotearoa’. And in the marae ātea Te Anga Marau is where you will find the Why, the Who and How of TMoA and and its relevance to you, to your ākonga, akomanga and kura and all the spaces in between.

Kaiako mai, kaiāwhina atu; kaiwhakahaere mai, tumuaki atu...nau mai, rēhita mai. Ki konei wānanga tahi ai, tiritiri tahi ai i ngā kōrero me ngā rauemi nā reira ka mārama ake ai te wāhi ki te anga marau i te ao o te ako! Haere mai ki te whakawhiti whakaaro. 


KP Hapori tile Te Reo Maori 1

Whakamāramatanga | Description: Ko te hapori Te Reo Māori (mā ngā kaiako rūmaki) tērā e whakatairanga nei i te oranga o te reo Māori, o ngā tikanga Māori, i te mātauranga Māori, i ngā kaupapa Māori, i ngā tūmanako o te iwi Māori, me te aro nui anō ki ngā hua ka puta ki ngā ākonga. Kua wātea te hapori nei ki te whakawhiti whakaaro, ki te tautoko, ki te whakaputa kōrero ki ō hoamahi huri i te motu, mō te whakaako i te reo Māori te take. Nau mai, haere mai. 

 


KP Hapori tile TRM EM 1


Calling all Te Reo Māori Champions!

Imagine like-minded teachers coming together to share ideas/approaches around ‘championing’ Māori language.

If you have an interest in celebrating, teaching, learning te reo, join Kahu Pūtoi: Te Reo Māori in English Medium.

This is an online community where teachers around the motu can collaborate across all levels (Y 1-13) to create supportive professional peer-peer relationships where you can:

 1. kōrero tahi - discuss kaupapa that are important to YOU;
 2. mahi tahi - share best practice; and
 3. ako tahi - develop stronger reo Māori programmes.

Join now, and help to secure the future of te reo as a rich, dynamic language! Koha mai, koha atu. 


KP Hapori tile Te Reo Pakeha 1

Whakamāramatanga | Description: Ko te hapori Te Reo Pākehā, he hapori mā ngā kaiako e whakaako ana i te reo Pākehā i roto i te taiao reo Māori, i roto i ngā kura rūmaki reo Māori. Ko te aronga nui o tēnei hapori, ko te tautoko i ngā kaiako reo Pākehā kia hāpaingia te reoruatanga o te ākonga.  Nau mai ki tēnei hapori ki te whakawhiti whakaaro mō tēnei kaupapa. 

‘Our parents and tipuna have long understood the benefits of learning the English language as a means of accessing and contributing to the wider world.' - Hei Korowai Tuatahi mō te Marautanga Reo Pākehā.


KP Hapori tile Tikanga a Iwi 1

Haumi e, hui e, tikanga ā iwi e!

Whiria te kaha tūātinitini, whiria te kaha tūāmanomano - haumi e, hui e, tikanga ā iwi e!
Nau mai ki tēnei hapori i whakatūria ai hei tautoko i ngā kaiako e whakaako ana i te tikanga ā-iwi.
Ki konei koe whai wāhi ai ki te whakawhanaunga atu me te wānanga i te whakaakoranga o te tikanga ā-iwi. 
Ki konei hoki whakaaturia ai, tohaina atu ai hoki ngā rauemi e whakamahia angituhia ana e tēnā, e tēnā.  
Mā te wānanga tahi ka taea e tātou te hiki ngātahi i te whaihua me te kounga o ā tātou mahi tikanga ā-iwi.


KP Hapori tile Turangatira 1

Whakamāramatanga | Description: E wātea ana te hapori Tū Rangatira ki ngā kaitiaki, ngā pouārahi, e whakahaere ana i ngā kura e hāpai ana i te reo Māori. Ko te whāinga o te hapori nei ko te whakawātea i tētahi wāhi e taea ana e ngā pouārahi te tautoko i a tātou anō. Nō reira, kia kaha te tūhono mai ki te tautoko i ō hoamahi. Mēnā rānei he pātai āu, he āwhina e hiahiatia ana, tūhono mai ki te tuku pātai ki ō hoamahi huri i te motu. Koha mai, koha atu.

‘E ai ki te rangahau, ko ngā hua ka taka mai i ngā mahi tātaki a te kura te huarahi e puta ai ngā ihu o ngā ākonga. Ka whakamihia ngā mahi matahuhua hei mahinga mā ērā e mahi ana i te rāngai nei. Taunaki ana hoki te huatau kei te ākonga Māori anō te pito mata mōna anō.’ (Tū Rangatira: Te Kaitātaki i Te Mātauranga Kaupapa Māori 2010)


Why join Kahu Pūtoi?

Kahu Pūtoi is a network of Māori-medium kaiako and teachers of te reo Māori in early childhood settings, and school/kura settings. It is a space where kaiako can talk, share, and collaborate across kura, and where they can get timely support from each other.

KP Benefits 570x300
KP narrative website 1

'Kahu'

Ko te ‘Kahu’ i tēnei horopaki, e mea ana mō te momo 'Kahu' kua rākeitia hei kahu waiwaiā, hei kahu tāniko rānei, arā, he kahu ātaahua. Ko te take i pērātia, anā, mō te tangata he nui tonu tōna mana, kāore mō te tangata noa iho, me whai mana te tangata e taea ai te mau i tēnei momo kahu.

The term ‘cloak’ referred to in this instance is one of great beauty, adorned, embroidered, and woven with much care and skill. This type of cloak is only worn by those with prestige, knowledge, and influence, as was worn by chiefs and leaders.

'Pūtoi'

Ka āpitihia te kupu ‘Pūtoi’, tērā anō te tikanga he huinga kahu o tētehi rōpū tangata he nui tonu te mana kei a rātou. Kua huihuia mai ngā kahu rangatira, ngā kahu ariki rānei, nō reira whakahuatia ai te ingoa he ‘Kahu Pūtoi’ – he huinga rangatira, he huinga ariki rānei te tikanga – nā Mohi Apou (Ngā Rauru).

The word ‘Pūtoi’ has been used to indicate a collection of ‘kahu’ belonging to a group of people of prestige. When a group of leaders and chiefs gather then the combined term Kahu Pūtoi refers to not only the prestige of the individual but moreover the influence of the collective, described and given to be used by Mohi Apou (Ngā Rauru).

KP narrative website 2.2
KP narrative website 3.2

'Kahu Pūtoi'

Kia whakauru mai ngā ringa ngaio e mahi ana i roto i ngā wāhi ako i te reo Māori, mā te reo Māori rānei, ahakoa te taumata ako. He wāhi whakawhiti i te kōrero, i te whakaaro, i te mātauranga. Ko te tāutuutu te kawa. Nō reira, koha atu, koha mai. 

An online support space for professionals that work within Māori-medium and Māori language education settings to share ideas, skills, and knowledge in support of each other.  It is a place of contribution and sharing.

Ngā Pātai | FAQ's

 • Me pēhea te rēhita?

  Mā te pātene ‘Register’ i runga nei e rēhita ai koe. Ina ka mana tō tōno, ka tukuna ki a koe he īmera e mau ana i ō kōrero muna me ētahi tohutohu e uru ai koe ki te Kahu Pūtoi.

  How do I register?

  Click on the ‘Register’ button in the header to register. When your registration has been approved, you will receive an email detailing your password, username and instructions to accessing Kahu Pūtoi.

   

 • Mā wai a Kahu Pūtoi?

  Mā ngā kaiako, mā ngā kaiāwhina/kaiārahi reo, mā ngā pouako me ngā tumuaki e whakaako ana i ngā wāhanga ako katoa, ki ngā taumata katoa i te reo, mā te reo Māori rānei. He wāhi whakawhitiwhiti i ngā whakaaro, i ngā kōrero, i ngā pūkenga me ngā rauemi. Nō reira, ko te kawa o te Kahu Pūtoi me ōna hapori, ko te tāutuutu, arā, "koha atu, koha mai". 

  I te puka rēhita, ka pātaihia koe mō tō wāhi mahi me tō tūranga.

  Who is Kahu Pūtoi for?

  Please be aware that this online space is for those that work within Māori-medium or those who deliver in te reo Māori. The concept for Kahu Pūtoi is one of sharing, so members should be willing to contribute to the communities they join. 

  The registration form will ask you to provide details of your place of work and position. 

 • He aha te Workplace by Facebook?

  He pūmanawa tautono a Workplace i hangaia e Facebook mā ngā pākihi (rōpū mahi rānei) kia āhei ai rātou ki te whakatū hapori ā-ipurangi. I whiria ai tēnei tūāpapa nā ōna āheinga hangarau me te māmā o te whakamahia. Kua tino waia hoki te nuinga o ngā kaiako ki te hanga o Facebook. 

  What is Workplace by Facebook?

  Workplace is an app created by Facebook for professional and business communities. This platform was chosen for Kahu Pūtoi because of its functionality and the ease of use for members, many of whom are already familiar with using Facebook. 

 • Kua wareware i a au taku ingoa whakamahi, me aha?

  Mēnā kua rēhita koe mā tēnei paetukutuku, kimihia te īmēra i tukuna ki a koe i taua wā kia uru ai koe ki Workplace. Kei taua īmerā tō ingoa whakamahi. Kia whakauru atu taua ingoa whakamahi ki te kuaha o Workplace, ka tonoa koe kia hoatu anō ko tō kupu huna. Pāwhiritia te kōrero "Forgotten your password". Whāia ngā kōrero a Workplace.

  Mēnā kei te hiahia āwhina koe, kāore rānei e kitea ana tō ingoa whakamahi, whakapā mai ki tari@kahuputoi.org.nz

  I have forgotten my username, what should I do?

  If you registered for Kahu Pūtoi, please check your inbox for the Kahu Pūtoi welcome email which was sent to you when your registration was approved. That email has your Kahu Pūtoi username. Enter that username into the welcome screen on Workplace. When prompted to enter your password, select "Forgotten your password" and follow Workplace's instructions to recover your account.

  If you need help, or are unable to locate your username, contact us at tari@kahuputoi.org.nz

Download the Workplace by Facebook app

GoogleImage AppleImage